6 MEDALJA REPRENZETACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA PRVENSTVU EVROPE U KICKBOXINGU

Reprenzetativci Bosne i Hercegovine je na prvenstvu Evrope u kickboxingu koje je odrzano u Skoplju (Makedonija) osvojili 6 medalja.

2 zlatne:
juniorka Ema Bajrić disciplina Low kick do 60 kg
junior Sadin Hadžajlija u disciplini Low kick do 86 kg i

1 srebrna:
juniorka Kristina Čečavac u disciplini Kick light do -70kg

3 bronzane medalje:
junior Uroš Mučibabić u disciplini K1 do -75 kg
junior Huso Turić u disciplini kick light do -84 kg i
kadet Arnel Zuberi u disciplini Poin Fight do -47 kg